Velkommen til Pladsanvisningen i Furesø Kommune

NYHED
Nu virker indlogning med NemID.

_______________________________

Her kan du søge om plads til dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution samt opskrive til FFO.

Øverst på denne side er der fire faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-5 år", "FFO" og "Kontakt info/Hjælp".

Fanen "Min side" er først aktiv når man har logget ind med NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-5 år" indeholder de kommunale dagtilbud for børn mellem 0 til 5 år. Det er også her du kan finde opskrivning til privat børnepasning og pasning af egne børn.

Fanen "FFO" indeholder udbud for de kommunale skolefritidstilbud.

Fanen "Kontakt info/Hjælp" indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale tilbud. Hvis du vil skrive barn op til privat pasning eller pasning af egne børn, skal du først logge på med NemID.

Vil du udmelde dit barn, skal du logge ind med NemID og vælge menuen "Indmeldelsesforhold/Økonomisk fripladstilskud" inde under "Min side".

Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå på fanen "Indmeldelsesforhold/Økonomisk fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes du prøve med den anden forældres NemID.

Hvis du ikke har bopæl i Furesø Kommune
Har du ikke bopæl i Furesø Kommune eller er fritaget for NemID, skal du gå på selvbetjening/familie og børn for at skrive dit barn op til dagtilbud og FFO. Du skal ikke logge på med NemID.

Furesø Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen. Du kan derfor kun skrive dit barn op til en plads i Furesø såfremt I har en underskrevet købs- eller lejekontrakt, som skal fremsendes separat via din digitale post.